موضوع مذاکرات هسته‌ای چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ایران دارد؟ گفت‌وگو با احمد وخشیته، استاد دانشگاه ملی اوراسیا و مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا | ایران اینترنشنال

موضوع مذاکرات هسته‌ای چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ایران دارد؟ گفت‌وگو با احمد وخشیته، استاد دانشگاه ملی اوراسیا و مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا