موضع متفاوت روحانی با خامنه‌ای؛ حل مشکل ایران و آمریکا آسان است | ایران اینترنشنال

موضع متفاوت روحانی با خامنه‌ای؛ حل مشکل ایران و آمریکا آسان است