مهرزاد بروجردی، رییس دانشکده امور بین‌الملل موسسه فناوری ویرجینیا می‌گوید اگر صلح‌آمیز بودن برنامه‌ هسته‌ای ایران تایید نشود، اروپا هم در کنار آمریکا خواهد ایستاد | ایران اینترنشنال

مهرزاد بروجردی، رییس دانشکده امور بین‌الملل موسسه فناوری ویرجینیا می‌گوید اگر صلح‌آمیز بودن برنامه‌ هسته‌ای ایران تایید نشود، اروپا هم در کنار آمریکا خواهد ایستاد