مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار: نه‌تنها نسل تازه‌ای از اعتراضات از سال ۹۶ شروع شده، بلکه این اعتراضات بطنی شده و دارد به بلوغ می‌رسد. و این نکته مهمی است که سیاستمداران ما از آن غافل هستند | ایران اینترنشنال

مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار: نه‌تنها نسل تازه‌ای از اعتراضات از سال ۹۶ شروع شده، بلکه این اعتراضات بطنی شده و دارد به بلوغ می‌رسد. و این نکته مهمی است که سیاستمداران ما از آن غافل هستند