مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار: ترتیبات امنیتی که برای مراسم تحلیف اتخاذ کرده‌اند، بی‌سابقه است | ایران اینترنشنال

مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار: ترتیبات امنیتی که برای مراسم تحلیف اتخاذ کرده‌اند، بی‌سابقه است