مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار: آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد عمق فاجعه برای جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از آن چیزی است که مردم و ناظران تصور می‌کنند | ایران اینترنشنال

مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار: آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد عمق فاجعه برای جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از آن چیزی است که مردم و ناظران تصور می‌کنند