مسعود یونسیان، متخصص همه‌گیرشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به وقوع زودهنگام موج پنجم کرونا در ایران هشدار داد. گفت‌وگو با مجید الهامی، فعال سیاسی | ایران اینترنشنال

مسعود یونسیان، متخصص همه‌گیرشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به وقوع زودهنگام موج پنجم کرونا در ایران هشدار داد. گفت‌وگو با مجید الهامی، فعال سیاسی