مستند: چکمه‌های سرخ؛ شوروی در ایران | ایران اینترنشنال

مستند: چکمه‌های سرخ؛ شوروی در ایران