مستند | بهمن - قسمت نهم | ایران اینترنشنال

مستند | بهمن - قسمت نهم

قسمت ۹ از مجموعه بهمن به پیچیدگی‌های متناقض جنبش اصلاحات و پیروزی‌های بی‌فرجام نمایندگان این جنبش در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورا می پردازد. در این بخش، همچنین، به حمله جناح اقتدارگرا به مطبوعات در فروردین سال ۷۹ و عواقب کنفرانس برلین نیز اشاره می شود.