مریم شریعتمداری، فعال مدنی، از تفاوت‌های ماهیتی اعتراض‌های اخیر و اعتراض‌های پیشین مانند دی ماه ۱۳۹۶ می‌گوید | ایران اینترنشنال

مریم شریعتمداری، فعال مدنی، از تفاوت‌های ماهیتی اعتراض‌های اخیر و اعتراض‌های پیشین مانند دی ماه ۱۳۹۶ می‌گوید