مروری بر پیامدهای سیاسی حضور آیت‌الله خمینی در ایران با حضور علی اصغر رمضانپور، سردبیر خبر ایران اینترنشنال و تقی رحمانی