مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رییسی؛ ابراز ناراحتی رییسی از اینکه نتوانسته دست خامنه‌ای را ببوسد | ایران اینترنشنال

مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رییسی؛ ابراز ناراحتی رییسی از اینکه نتوانسته دست خامنه‌ای را ببوسد