مذاکره هیات‌های اسراییلی و لبنانی برای تعیین مرز آبی بین دو کشور | ایران اینترنشنال

مذاکره هیات‌های اسراییلی و لبنانی برای تعیین مرز آبی بین دو کشور