مذاکرات صلح افغانستان به کدام سمت می‌رود؟ | ایران اینترنشنال

مذاکرات صلح افغانستان به کدام سمت می‌رود؟