مدیر حوزه علمیه خواهران ایران خبر داده براساس مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، ۱۰ درصد استخدام‌ها در آموزش و پرورش از میان طلبه‌ها انتخاب خواهند شد | ایران اینترنشنال

مدیر حوزه علمیه خواهران ایران خبر داده براساس مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، ۱۰ درصد استخدام‌ها در آموزش و پرورش از میان طلبه‌ها انتخاب خواهند شد