محمود احمدی‌نژاد در کلاب هاوس: نهادهای امنیتی اطلاعاتی نباید در همه امور دخالت کنند احمدی‌نژاد تا چه اندازه توانست اعتماد منتقدان خود را جلب کند؟ گفت‌وگو با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

محمود احمدی‌نژاد در کلاب هاوس: نهادهای امنیتی اطلاعاتی نباید در همه امور دخالت کنند احمدی‌نژاد تا چه اندازه توانست اعتماد منتقدان خود را جلب کند؟ گفت‌وگو با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار