محمد خاتمی: عدم شرکت بالای پنجاه درصد و تعداد بالای آراء باطله نشانه دلسردی و فاصله مردم با حکومت است گفت‌وگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی | ایران اینترنشنال

محمد خاتمی: عدم شرکت بالای پنجاه درصد و تعداد بالای آراء باطله نشانه دلسردی و فاصله مردم با حکومت است گفت‌وگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی