محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان می‌گوید دولت او با توافق سیاسی با طالبان موافق است. گفت‌وگو با محمد حیدری، عضو دفتر مطبوعاتی رئیس‌جمهور افغانستان | ایران اینترنشنال

محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان می‌گوید دولت او با توافق سیاسی با طالبان موافق است. گفت‌وگو با محمد حیدری، عضو دفتر مطبوعاتی رئیس‌جمهور افغانستان