مجید گلپور، پژوهشگر روابط ایران و اروپا درباره انتقاد خامنه‌ای از اروپا درباره برنامه موشکی ایران می‌گوید | ایران اینترنشنال

مجید گلپور، پژوهشگر روابط ایران و اروپا درباره انتقاد خامنه‌ای از اروپا درباره برنامه موشکی ایران می‌گوید