لغو مراسم راهپیمایی اربعین در پی شیوع کرونا: گفت‌وگو با آرش علایی مدیر انستیتو بهداشت بین الملل و آموزش | ایران اینترنشنال

لغو مراسم راهپیمایی اربعین در پی شیوع کرونا: گفت‌وگو با آرش علایی مدیر انستیتو بهداشت بین الملل و آموزش