قطع برق در ایران و نقش استخراج بیت‌کوین در مصرف برق: گفت‌وگو با مهدی یحیی‌نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت | ایران اینترنشنال

قطع برق در ایران و نقش استخراج بیت‌کوین در مصرف برق: گفت‌وگو با مهدی یحیی‌نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت