فردریک مالم، عضو روابط خارجی پارلمان اروپا در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال: اگر سربازان ناتو افغانستان را ترک کنند، تروریسم می‌تواند به اروپا برسد | ایران اینترنشنال

فردریک مالم، عضو روابط خارجی پارلمان اروپا در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال: اگر سربازان ناتو افغانستان را ترک کنند، تروریسم می‌تواند به اروپا برسد