فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک بر این باور است که افزایش قیمت بنزین باعث می‌شود تا تورم بالا برود | ایران اینترنشنال

فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک بر این باور است که افزایش قیمت بنزین باعث می‌شود تا تورم بالا برود