فائزه هاشمی: در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رای نمی‌دهم: گفت‌وگو با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار | ایران اینترنشنال

فائزه هاشمی: در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رای نمی‌دهم: گفت‌وگو با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار