علی خامنه‌ای: در دولت روحانی معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان، ایران اینترنشنال و افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه بردفورد | ایران اینترنشنال

علی خامنه‌ای: در دولت روحانی معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان، ایران اینترنشنال و افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه بردفورد