علی خامنه‌ای: اسرائیل پایگاه تروریسم است | ایران اینترنشنال

علی خامنه‌ای: اسرائیل پایگاه تروریسم است