عقب نشینی طالبان از بلخ گفت‌وگو با صاحب‌نظر سنگین، مشاور رئیس‌جمهور | ایران اینترنشنال

عقب نشینی طالبان از بلخ گفت‌وگو با صاحب‌نظر سنگین، مشاور رئیس‌جمهور