عبدالرضا داوری: در هفت سال اخیر ازسوی آقای ظریف و وزارت خارجه اقداماتی صورت گرفته که در بدترین دوران تاریخی روابط ایران و عربستان قرار بگیریم | ایران اینترنشنال

عبدالرضا داوری: در هفت سال اخیر ازسوی آقای ظریف و وزارت خارجه اقداماتی صورت گرفته که در بدترین دوران تاریخی روابط ایران و عربستان قرار بگیریم