صدور مجوز برای افزایش قیمت خودرو در ایران؛ تولیدات ایران خودرو از هشت تا نه درصد گران می‌شود گفت‌وگو با آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی | ایران اینترنشنال

صدور مجوز برای افزایش قیمت خودرو در ایران؛ تولیدات ایران خودرو از هشت تا نه درصد گران می‌شود گفت‌وگو با آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی