شرکت دریانوردی زودیاک در لندن، متعلق به خانواده اسرائیلی اوفر، اعلام کرد در پی حمله به یکی از کشتی‌های تحت مدیریتش در نزدیکی سواحل عمان دو تن از خدمه این کشتی کشته شدند. گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن | ایران اینترنشنال

شرکت دریانوردی زودیاک در لندن، متعلق به خانواده اسرائیلی اوفر، اعلام کرد در پی حمله به یکی از کشتی‌های تحت مدیریتش در نزدیکی سواحل عمان دو تن از خدمه این کشتی کشته شدند. گفت‌وگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن