شاهین مقدم از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی از تناقضات گزارش دولت کانادا درباره پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی می‌گوید | ایران اینترنشنال

شاهین مقدم از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی از تناقضات گزارش دولت کانادا درباره پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی می‌گوید