شاهزاده رضا پهلوی از تمام مخالفان حکومت جمهوری اسلامی که به دموکراسی اعتقاد دارند، خواست بر روی «نجات ایران» متمرکز شوند.گفت‌وگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل | ایران اینترنشنال

شاهزاده رضا پهلوی از تمام مخالفان حکومت جمهوری اسلامی که به دموکراسی اعتقاد دارند، خواست بر روی «نجات ایران» متمرکز شوند.گفت‌وگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل