سقوط آزاد ریال، افزایش قیمت دلار، کاهش بودجه دولت و افزایش قیمت کالا | ایران اینترنشنال

سقوط آزاد ریال، افزایش قیمت دلار، کاهش بودجه دولت و افزایش قیمت کالا