سفیر ایران: قرارداد خرید ۶۰ میلیون دوز واکسن روسی نهایی شد: گفت‌وگو با احسان مهرابی، روزنامه نگار | ایران اینترنشنال

سفیر ایران: قرارداد خرید ۶۰ میلیون دوز واکسن روسی نهایی شد: گفت‌وگو با احسان مهرابی، روزنامه نگار