سفیر اسرائیل در سازمان ملل ایران را متهم به حمله به کشتی اسرائیلی کرد: گفت‌وگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل | ایران اینترنشنال

سفیر اسرائیل در سازمان ملل ایران را متهم به حمله به کشتی اسرائیلی کرد: گفت‌وگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل