سفر پاپ فرانسن به عراق در میانه تنش‌ها: گفت‌و‌گو با غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه | ایران اینترنشنال

سفر پاپ فرانسن به عراق در میانه تنش‌ها: گفت‌و‌گو با غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه