سفر مایک پنس به آیووا و نقش این ایالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. | ایران اینترنشنال

سفر مایک پنس به آیووا و نقش این ایالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.