سفره امانوئل مکرون به بیروت برای جمع آوری کمکهای بین‌المللی | ایران اینترنشنال

سفره امانوئل مکرون به بیروت برای جمع آوری کمکهای بین‌المللی