سرزمین‌های ناشناخته و روایت‌های ناگفته یک هفته در تاجیکستان خانه‌هایی که هنوز هم بر اساس عناصر چهارگانه زرتشتی ساخته می‌شوند. گزارشی از آناهیتا دادخداه | ایران اینترنشنال

سرزمین‌های ناشناخته و روایت‌های ناگفته یک هفته در تاجیکستان خانه‌هایی که هنوز هم بر اساس عناصر چهارگانه زرتشتی ساخته می‌شوند. گزارشی از آناهیتا دادخداه