سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از منتقدان قرارداد ۲۵ساله ایران و چین انتقاد کرد و گفت که روابط راهبردی دو کشور رقیبان و بدخواهانی دارد. گفت‌وگو با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از منتقدان قرارداد ۲۵ساله ایران و چین انتقاد کرد و گفت که روابط راهبردی دو کشور رقیبان و بدخواهانی دارد. گفت‌وگو با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار