سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان وزیر خارجه امارات متحده عربی درباره مالکیت این کشور بر جزایر سه‌گانه را «تکرار ادعاهای بی‌اساس» و «فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی» خواند. گفت‌وگو با افشار سلیمانی | ایران اینترنشنال

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان وزیر خارجه امارات متحده عربی درباره مالکیت این کشور بر جزایر سه‌گانه را «تکرار ادعاهای بی‌اساس» و «فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی» خواند. گفت‌وگو با افشار سلیمانی