سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال: در وین در حال آزمودن پیشنهاد پایبندی در برابر پایبندی هستیم گفت‌وگو با مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین‌‌الملل موسسه فناوری | ایران اینترنشنال

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال: در وین در حال آزمودن پیشنهاد پایبندی در برابر پایبندی هستیم گفت‌وگو با مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین‌‌الملل موسسه فناوری