ستاد ملی کرونا همزمان با اعلام ممنوعیت سفر در عید فطر خبر داد که کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد: گفت‌وگو با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی | ایران اینترنشنال

ستاد ملی کرونا همزمان با اعلام ممنوعیت سفر در عید فطر خبر داد که کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد: گفت‌وگو با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی