ستاد ملی مقابله با کرونا از درگیری ۲۹ استان با سویه دلتا کرونا خبرداد: گفت‌وگو با ئالان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی | ایران اینترنشنال

ستاد ملی مقابله با کرونا از درگیری ۲۹ استان با سویه دلتا کرونا خبرداد: گفت‌وگو با ئالان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی