سازمان ملل: کمک ها به سوریه نباید سیاسی شود | ایران اینترنشنال

سازمان ملل: کمک ها به سوریه نباید سیاسی شود