سازمان عفو بین‌الملل با استناد به چند نامه افشا شده: مقام‌های دولت ایران از تامین امکانات مقابله با کرونا در زندان‌ها خودداری کرده‌اند | ایران اینترنشنال

سازمان عفو بین‌الملل با استناد به چند نامه افشا شده: مقام‌های دولت ایران از تامین امکانات مقابله با کرونا در زندان‌ها خودداری کرده‌اند