زنگنه: برای دور زدن تحریم‌ها از قرارگاه‌ها و نیرو‌های امنیتی کمک گرفتیم: گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی | ایران اینترنشنال

زنگنه: برای دور زدن تحریم‌ها از قرارگاه‌ها و نیرو‌های امنیتی کمک گرفتیم: گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی