زمینه‌سازی خامنه‌ای برای برهم زدن مذاکرات هسته‌ای: انتشار فیلم مجادله با رفسنجانی بر سر مذاکره با آمریکا گفت‌وگو با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی | ایران اینترنشنال

زمینه‌سازی خامنه‌ای برای برهم زدن مذاکرات هسته‌ای: انتشار فیلم مجادله با رفسنجانی بر سر مذاکره با آمریکا گفت‌وگو با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی