رکورد جدید مصرف برق در ایران گفت‌وگو با دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی | ایران اینترنشنال

رکورد جدید مصرف برق در ایران گفت‌وگو با دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی