روحانی: لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود به یک قرن پیش بازمی‌گردیم: گفت‌وگو با محمدصادق جوادی‌حصار، روزنامه‌نگار | ایران اینترنشنال

روحانی: لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود به یک قرن پیش بازمی‌گردیم: گفت‌وگو با محمدصادق جوادی‌حصار، روزنامه‌نگار